ЕСО е сертифициран за БДС EN ISO 50001
31.10.2019 г.
ЕСО се сертифицира зa системата за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001. Сертифицирането и придобиването на сертификат за стандарт ISO 50001 бе извършено от независим акредитиран сертификационен орган. повече...

Всички новини


Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.
   Контакти   English

© 2018. Електроенергиен Системен Оператор