EnergyShiled’s “Building upon cyber resilience in energy sector” online conference
20.06.2022 г.
ЕSO EAD and their partners from the EnergyShiled Consortium invite you to the online conference “Building upon cyber resilience in energy sector”. The event will be hold online at 23.06.2022, 10.00 CET For more details please check the project’s webpage https://energy-shield. повече...
Онлайн конференция на EnergyShiled „Изграждане на кибер устойчивост в енергийния сектор“
20.06.2022 г.
ЕСО ЕАД и неговите партньори от консорциумa на проект EnergyShield Ви канят на онлайн конференцията „Изграждане на кибер устойчивост в енергийния сектор”. Събитието ще се проведе на 23.06.2022г от 10.00 CET Повече подробности ще намерите на сайта на проекта
https://energy-shield. повече...
Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.
   Контакти   en English
© 2019. Електроенергиен Системен Оператор